2020-07-23 10:55:38

Upisi u 1. razred

Dragi učenici i dragi roditelji,

Primijetili smo da ima nekih nedoumica pa ćemo ih pokušati riješiti.

Dokumenti potrebni za upis se ove godine mogu dostaviti školi na dva načina: osobno ili e-mailom i to 27.7. i 28.7.2020.

Ako ih šaljete e-mailom, upisnicu, potvrdu medicine rada ili liječnika školske medicine i ostalu dokumentaciju može se poslati skenirano ili slikano elektroničkim putem. E- mail može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika. Orginale učenik treba donijeti do kraja rujna razredniku, a original svjedodžbe medicine rada do kraja 1. polugodišta.

Ukoliko ćete doći u školu osobno, tada je već na sam upis potrebno donijeti sve orginale dokumenata. Pripazite, jer je za upis u upravne referente i tehničare za logistiku potrebna potvrda liječnika školske medicine, a za tehničare za računalstvo svjedodžba medicine rada. 

Za sve što možda nismo ovime obuhvatili, slobodno nazovite školu i pitajte.

 


Srednja škola Zlatar