preskoči na sadržaj

Srednja škola Zlatar

Naši uspjesi

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018

 

KLOKAN BEZ GRANICA (22. 3. 2018.)

Naši učenici Maja Kos, 4. g2 i Josip Kuljak, 1. g2 svojim su rezultatima ušli u 10 % najboljih u Hrvatskoj na Međunarodnom matematičkom natjecanju „Klokan bez granica“.

 

 

NACIONALNA IZLOŽBA INOVACIJA IVANIĆ-GRAD (17. i 18. 5. 2018.)

Nikola Lončar, 4. r, Dorian-Filip Pavetić, 4. r, Manuel Plašć, 3. r - radom Didaktička ploča za mikroupravljače - zlatna plaketa.

Mentori: Tomislav Pavlek, struč. spec. ing. el. i Dubravko Čubek, struč. spec. ing. el.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA (7. - 9. 5. 2018.)

Tamara Jakopović, 4. g2 - 4. mjesto

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ OBRAZOVNOG SEKTORA PROMET I LOGISTIKA (23. - 25. 4. 2018.)

Silvio Soić, 4. lt - 3. mjesto

Mentorica: Diana Javorek, dipl. oec.

DRŽAVNO NATJECANJE IZ POVIJESTI (25. - 27. 4. 2018.)

kategorija istraživački radovi:

Marta Prugovečki i Tamara Ožvald, 2. g2 - istraživački rad "Hrvatski sokol u Zlataru"  - 10. mjesto

Čestitamo učenicama i mentorici na uspjehu.

 

 

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE (23. - 25. 4. 2018.)

Filip Čukman, 2. g2,  - 12. mjesto 

Mentorica: Davorka Pelko, prof.

 

DRŽAVNA SMOTRA RADOVA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA (18. 4. 2018.)

Našu školu predstavljali su učenici smjera tehničar za računalstvo Manuel Plašć (3.r.), Nikola Lončar (4.r.) i Dorian Filip Pavetić (4.r.) kao autori rada "Didaktička ploča za mikroupravljače".

Mentori: Tomislav Pavlek, struč. spec. ing. el. i Dubravko Čubek, struč. spec. ing. el. 

 

 

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADEŽI CRVENOG KRIŽA (14. 4. 2018.)

Našu školu u skupini mladeži Crvenog križa predstavljali su učenici: Iva kovač (4.lt), Martina Eršek (4.lt), Silvio Soić (4.lt), Mauricija Ozimec (3.lt), Ana Futivić (1.g1) i Vilim Kobeščak (1.g1) i osvojili 7. mjesto.

Mentorica: Diana Javorek, dipl. oec.

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE (12. - 14. 4. 2018.)

Lara Pugar, 1.g2 - 11. mjesto

Mentorica: Božena Palanović, prof.

 

DRŽAVNO EKIPNO NATJECANJE U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (11. - 13. 4. 2018.)

 

Učenici smjera tehničar za računalstvo: Karlo Marković (3.r.), Manuel Plašć (3.r.) i Luka Pozaić (4.r.) - 11. mjesto

Mentori: Tomislav Pavlek, struč. spec. ing. el., Bojan Rogina, mag. ing. el. techn. inf. i Srećko Sviben, dipl. ing. el.

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA (11. - 13. 4. 2018.)

kategorija 4 B

1. mjesto: Domagoj Habazin, 4. r

Mentorica: Jasna Buljan, prof.

kategorija 4 A

9. mjesto: Tomislav Tkalec, 4.g1

Mentorica: Jasna Polanović, prof.

 

MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA (HIPPO NATJECANJE) - POLUFINALE (24. 3. 2018.)

 

Ana Brlečić, 4. g2, sudjelovala je u polufinalu Hippo natjecanja, međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika.

Mentorica: Ana Stinčić, prof.

 

 

FESTIVAL ENGLISH ALL AROUND (24. i 25. 3. 2018.)

 

Učenice naše škole Dora Pugar, Lorena Vidoša, Petra Vuraić i Lucija Čale sudjelovale su u filmskom izazovu sa svojim filmom I-dentity all around te bile pohvaljene za svoj rad. 

Mentorica: Jasna Polanović, prof.

 

DRŽAVNA SMOTRA LIDRANO (20. - 23. 3. 2018.)

Srednju školu Zlatar predstavljale su:

Tamara Jakopović (4. g2) literarnim radom Čemu služi papir? (mentorica: Ivančica Tomorad, prof.)

Barbara Milički (3. g1) kazivanjem poezije - Gruda, Branka Anić (mentorica: Antonija Čekolj, mag. educ. philol. croat.)

            Učenice su pohvaljene za svoj rad/nastup.

 

 

EUROPSKI KVIZ O NOVCU (16. 3. 2018.)

Natjecao se tim učenika iz 1. lt razreda: Patricija Fišter, Lucija Cecelja, Emanuela Petanjek, Nikola Rogina, Lovro Frka, Lana Tuškan, Andreja Cinčić, Petar Horvat, Alen Grabušić, Kristijan Sente i mentorica profesorica Diana Javorek.    

Na natjecanju su između 262 tima zauzeli 24. mjesto.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U RUKOMETU (16. 3. 2018.)

2. mjesto: Borna Šoštar, 1. r, Filip Srebačić,, 2. r, Patrik Kebet, 1.r, Patrik Tadić, 2.r, Marko Tkalčlević, 2. r, Karlo Jurina, 2.r, Dario Draganić, 1.r, Dejan Končić, 1.r, Karlo Gajski, 3. g2, Lovro Jambrečina, 2. r i Marko Stažnik, 2. r

Mentor: Darko Škrlec, prof.

 

 

DRŽAVNO NATJECANJE IZ INFORMATIKE (13. - 16. 3. 2018.)

kategorija Osnove informatike:

Ivan Futivić, 3. g1 - 8. mjesto

Mentor: Damjan Zagorec, dipl. inf.

 

 

MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA (HIPPO NATJECANJE)

- sudjelovale su dvije učenice 4. g2 razreda: Marija Tomorad i Ana Brlečić 

Ana Brlečić plasirala se u polufinale natjecanja.

Mentorica: Ana Stinčić, mag. educ philol. angl. et mag. educ. philol. ital.

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE (12. 3. 2018.)

1.razred:

Jadranka Bingula, 1. g2 - 3.mjesto (mentorica: Anita Pavlek, prof.)

3.razred:

Donatella Gučin-Županić, 3. g2 - 3. mjesto (mentorica: Anita Pavlek, prof.)

4.razred:

Valentina Babić, 4. g2; Karlo Bukal, 4. g2  – 3. mjesto (mentor: Saša Peričak, dipl. ing.)

 

OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE MLADEŽI CRVENOG KRIŽA (10. 3. 2018.)

1. mjesto: Martina Eršek, 4. lt, Ana Futivić, 1. g1, Vilim Kobeščak, 1. g1,  Iva Kovač, 4. lt, Mauricia Ozimec, 3. lt i Silvio Soić, 4. lt.

Mentorica: Diana Javorek, dipl. oec.

 

 

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE - OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U ELEKTROTEHNICI (9. 3. 2018.)

7. mjesto: Luka Curiš, 2. r

12. mjesto: Vedran Kebet, 2. r

Mentori: Bojan Rogina, mag. ing. el. techn. inf. i Vladimir Klapač, struč. spec. ing. el.

 

 NADBISKUPIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA - VJERONAUČNE OLIMPIJADE - MEĐUŽUPANIJSKO (9. 3. 2018.)

Našu školu predstavljali su učenici: David Martinuš, 1. g2, Tamara Ožvald, 2.g2, Antonija Pišković, 2. u Mihael Vnučec, 3. u i osvojili 5. mjesto.

Mentorica: Martina Bistrović, prof.

 


 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI (7. 3. 2018.)

1. razred

5. mjesto: Jurica Kunić, 1.g1 (mentor: Dražen Ljubić, prof.)

2. razred

3. mjesto: Andro Klancir, 2.g1 (mentorica: Snježana Švaljek, prof.)

Kategorija istraživačkih radova

Rad naših učenica Tamare Ožvald i Marte Prugovečki iz 2.g2 razreda, pod naslovom "Hrvatski sokol u Zlataru", predložen je za državno natjecanje iz povijesti. Mentorica: Snježana Švaljek, prof.

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE (6. 3. 2018.)

3. mjesto: Ivan Futivić, 3.g1

4. mjesto: Josip Kuljak, 1.g2

9. mjesto: Ana Pelko, 1.g2

Mentor: Vladimir Bošnjak, dipl.ing. phys.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA (5. 3. 2018.)

1. razred:

4. mjesto: Lara Pugar, 1.g2, (mentorica: Antonija Čekolj, prof.)

5. mjesto: Lana Orsag, 1.g2, (mentorica: Antonija Čekolj, prof.)

 

2. razred:

1. mjesto: Andro Klancir, 2.g1, (mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.)

1. mjesto: Arijana Kreš, 2.g1, (mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.)

1. mjesto: Magdalena Krsnik, 2.u, (mentorica: Martina Sviben, prof.)

4. mjesto: Mihaela Pakšec, 2.g2 (mentorica: Ivančica Tomorad, prof.)

 

3. razred:

6. mjesto: Nikolina Kešćec, 3.u, (mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.)

7. mjesto: Lucija Pretković, 3.g2, (mentorica: Antonija Čekolj, prof.)

 

4. razred:

1. mjesto: Tamara Jakopović, 4.g2, (mentorica: Ivančica Tomorad, prof.)

3. mjesto: Dora Pugar, 4.g1, (mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.)

4. mjesto: Ivana Sedak, 4.u, (mentorica: Ivančica Tomorad, prof.)

5. mjesto: Ivana Jurina, 4.g1, (mentorica: Kristina Belko-Krsnik, prof.)

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE (1. 3. 2018.)

 

1. razred:

3. mjesto: Jadranka Bingula, 1. g2 (mentor: Dražen Ljubić, prof. )

4. mjesto: Dorotea Lesičar, 1. g1 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

 

2. razred:

1. mjesto: Filip Čukman, 2. g2 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

2. mjesto: Andro Klancir, 2. g1 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

3. mjesto: Luka Mrkoci, 2. g1 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

 

3. razred:

2. mjesto: Antonija Latin, 3. g2 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

4. mjesto: Martin Benković, 3. g2 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

5. mjesto: Lana Hubak, 3. g2 (mentorica: Davorka Pelko, prof.)

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE (28. 2. 2018.)

VARIJANTA B

1. razred

1. mjesto: Lara Pugar, 1. g2 

3. mjesto: Josip Kuljak, 1. g2 

Mentorica: Božena Palanović, prof.

2. razred:

1. mjesto: Tin Margetić, 2. g2

3. mjesto: Lana Kramar, 2. g2

Mentorica: Božena Palanović, prof.

3. razred:

1. mjesto: Ivan Futivić, 3. g1

Mentorica: Iskra Joć, dipl. ing. matematike 

4. razred:

1. mjesto: Valentina Babić, 4. g2

Mentorica: Božena Palanović, prof.

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE - ODBOJKA - DJEVOJKE (23. 2. 2018.)

Našu školu predstavljale su: Barbara Dumbović, 1.u, Lorena Vidoša, 4. g1, Ivana Sviben, 4. u, Andrea Ponjan, 2. g2, Dora Martinuš, 1. g1, Lana Tuškan, 1. lt, Lana Orsag, 1. g2 i Simona Vidoša, 2. g2 i osvojile 5. mjesto.

Mentorica: Maja Vančina, mag. cin.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE - RUKOMET (21. 2. 2018.)

 

Ekipu koja je predstavljala našu školu činili su učenici: Borna Šoštar, 1. r, Filip Srebačić,, 2. r, Patrik Kebet, 1.r, Patrik Tadić, 2.r, Marko Tkalčlević, 2. r, Karlo Jurina, 2.r, Dario Draganić, 1.r, Dejan Končić, 1.r, Karlo Gajski, 3. g2, Lovro Jambrečina, 2. r i Marko Stažnik, 2. r

- učenici su se izborili za prolazak u 2. kolo natjecanja

Mentor: Darko Škrlec, prof.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA (21. 2. 2018.)

Dorotea Bituh, 2. u, u kategoriji I (drugi razedi) ostvarila je 5. mjesto.

Mentorica: Martina Orsag, mag. educ. philol. germ. et mag. educ. philol. croat.

Dario Štahan, 3. lt, u kategoriji II (treći razredi) osvojio je 7. mjesto.

Mentorica: Ana Rihtarić, mag. educ. philol. germ. et mag. educ. philol. croat.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA (20. 2. 2018.)

 

- kategorija 2A:  Tamara Ožvald (2.g2) - 6. mjesto, mentorica: Jasna Polanović, prof.

- kategorija 4 A:  Tomislav Tkalec  (4.g1)- 1. mjesto, mentorica: Jasna Polanović, prof.

- kategoriji 2B: Aleksandar Hren (2.r) - 3. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

                       Fran Majdak (2.r. ) - 4. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

                       Luka Curiš (2.r.) -  5. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

                       Patrik Tadić (2.r.) -  8. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

- kategorija 4B: Domagoj Habazin (4.r.) -  1. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

                        Filip Herceg (4.r.) - 5. mjesto, mentorica: Jasna Buljan, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SMOTRA LIDRANO (12 - 16. 2. 2018.)

 

U kategoriji literarnog izraza sa svojim su se radovima natjecale učenice: Tamara Jakopović (4.g2), Gabrijela Rogan (4. g2) i Barbara Tomorad (3.g1).

Rad Tamare Jakopović Čemu služi papir odabran je među radove koji će se natjecati za državnu razinu. 

U kategoriji pojedinačnih nastupa – kazivanje poezije natjecale su se učenice: Ivona Plečko, 1.u pod mentorstvom prof. Martine Sviben i Barbara Milički, 3. g1 pod mentorstvom prof. Antonije Čekolj.

Barbara Milički kazivala je pjesmu Gruda, autorice Branke Anić te se svojom izvedbom plasirala na državnu razinu smotre LiDraNo.

U kategoriji skupnih scenskih nastupa nastupila je dramska skupina SŠ Zlatar s dramsko-scenskom igrom matura. hr.

Nastupili su učenici: Ana Brlečić, Ana Bukal, Dora Franciska Horvat, Tamara Jakopović, Maja Kos, Amalija Petric, Marija Tomorad (4. g2), Andreja Cvetko (4. u), Antonio Hranić (4. r).

Učenike je pripremila prof. Ivančica Tomorad. 

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE (9. 2. 2018.)

 

 

 

- kategorija Osnove informatike za gimnazije:

Ivan Futivić, 3. g1 – 1. mjesto

Lorena Šoštar, 4. g1 – 3. mjesto

- kategorija Osnove informatike za strukovne škole:

Luka Curiš, 2. r – 1. mjesto

Filip Herceg, 4. r – 3. mjesto

Dorian Filip Pavetić, 4. r – 6. mjesto

Luka Pozaić, 4. r – 8. mjesto

Mentor: Damjan Zagorec, dipl. inf.

 

 

 

 

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ VJERONAUKA - VJERONAUČNA OLIMPIJADA (31. 1. 2018.)

Našu školu ponosno su ove godine predstavljali učenici: David Martinuš, 1. g2, Tamara Ožvald, 2.g2, Antonija Pišković, 2. u i Mihael Vnučec, 3. u te osvojili 1. mjesto.

 

Mentorica: Martina Bistrović, prof.

 

 

LIKOVNO - LITERARNI NATJEČAJ NA TEMU DOMOVINSKOG RATA

 

LITERARNI RADOVI

Gabrijela Rogan, 4. g2: Dok je mir sanjao o Slobodi - 1. nagrada

Tamara Jakopović, 4. g2: Parabola - 1. nagrada

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

 

LIKOVNI RADOVI

Marta Prugovečki, 2. g2 - 4. nagrada

Mentor: Kristijan Lončarić, mag. hist.

 

DABAR

- sudjelovalo 20 učenika iz Srednje škole Zlatar

- učenici Nikola Gudan, 3.r i Gabrijel Kurtanjek, 3.r među 10% najuspješnijih natjecatelja u kategoriji srednjoškolaca

 

NATJECANJE U FUTSALU (23. 11. 2017.)

Naši učenici natjecali su se u B skupini u konkurenciji s učenicima iz Gimnazije A.G. Matoša i Srednje škole Pregrada te su osvojili 3. mjesto.

 

 

NESLUŽBENO NATJECANJE U PREVOĐENJU - JUVENES TRANSLATORES (23. 11. 2017.)

 

- na natjecanju su sudjelovale učenice 3.g2 razreda Karolina Mezak i Donatella Gučin-Županić te učenica 4.g1 razreda Lucija Miroić.

Mentorice: Jasna Buljan, prof. i Jasna Polanović, prof.

 

NAGRADA GJALSKI

Tamara Jakopović, 4.g2 - dobitnica Nagrade Gjalski za srednje škole (kratka priča Opsesivno-kompulzivni poremećaj)

Marija Tomorad, 4.g2 - prva pohvala (humoreska Alighieri je kriv)

Mentorica: Ivančica Tomorad, prof.

 

ŽUPANIJSKO NATJECANJE - KROS (25. 10. 2017.)

- u ekipnom natjecanju u kategoriji srednjih škola naše učenice osvojile su 6. mjesto na stazi od 1600 metara, a mladići 8. mjesto na stazi od 2000 metara.

Mentorice: Suzana Kapec, prof. i Maja Vančina, mag. cin.

 

 

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2017./2018.

 

REZULTATI NATJECANJA 2016./2017.

 

REZULTATI NATJECANJA 2015./2016.

 

REZULTATI NATJECANJA 2014./2015.

 

REZULTATI NATJECANJA 2013./2014.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2012./2013.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2011./2012.

 

 

 REZULTATI NATJECANJA 2010./2011.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2009./2010.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2008./2009.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2007./2008.

 

 

REZULTATI NATJECANJA 2006./2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Anketa
Da li vam se više sviđa stara ili nova web stranica škole?Korisni linkovi

CMS za škole logo
Srednja škola Zlatar / Braće Radić 10, HR-49250 Zlatar / ss-zlatar.skole.hr / ss-zlatar@kr.htnet.hr
preskoči na navigaciju